Festiwal już się zbliża...

Już puka do mych drzwi,
pobiegnę go przywitać,
mój karnet w ręku drży.

O, szczęście niepojęte,
teatry zjawią się,
By z różnych stron Europy
spektakle dawać swe.